Ansvarsfraskrivelse

Siden Klinikken ligger i Åsgårdstrand, er den i boka administrativt underlagt sykehuset i Vestfold. Beskrivelsene av sykehusbygningen i Tønsberg, som tidvis dukker opp i serien, er reelle. Beskrivelsene av ting som skjer på Klinikken, er imidlertid ikke reelle! Sykehuset i Vestfold har høy etisk standard og stiller strenge krav til medarbeidernes oppførsel, slik ser det dessverre ikke alltid ut til å være i Klinikken.
Hvis du tror at du kjenner igjen personer i boka, er det en tilfeldighet. Ingen av personene finnes, hverken i Åsgårdstrand eller på sykehuset i Vestfold. Du vil gjenkjenne hus i Åsgårdstrand, men personene som bor, eller har bodd, i disse husene, har ingenting med denne boka å gjøre.
Klinikken er full av menneskeskjebner. Ethvert menneskes skjebne er unik, allikevel kan en skjebne ligne litt på en annen. Igjen beror det på tilfeldigheter, hvis du tror du kjenner igjen noen.